Kortnoveller och bokrekommendationer är inte det enda jag skriver. Det blir en och annan artikel om teknik, och som aktiv medlem i det roliga litterära sällskapet Generation T, även känt som den svenska tintinföreningen, brukar jag bidra med någon liten text till föreningens årsbok.

När det gäller översättning kan jag däremot knappt ens räknas som riktig amatör, men… Men det har blivit så att jag även hjälper till med en översättning till nämnda årsbok.

Texten jag har att översätta från franska är en fiktiv biografi över en seriefigur. I år är det Zorrino, pojken från albumet Solens tempel, som fått sig ett långt liv. Det är ändå inte riktigt skönlitteratur, utan en sorts blandform. Dock gäller det, som i varje översättning, att lägga sig tillräckligt nära originalets stil men överföra den till ett annat språk. Det blir inte direkt enklare av att jag dessutom behöver korta ned i förhållande till ursprungstexten. Pust. Jag förstår varför det tar lång tid att göra en professionell översättning.

Nu har jag i alla fall gjort grundarbetet. Återstår att putsa till och se efter att jag varit konsekvent i ordval och stil. Tur för mig att vi har en riktig översättare som redaktör, så att jag även får en ordentlig efterkontroll innan det hela går i tryck.