Bokcirkeln diskuterade Judas av Amos Oz. Det var en rätt välbesökt cirkelkväll, med många deltagare på plats. Intressant nog hade vi också rätt olika syn på vad som var det mest intressanta i boken.

Några tyckte mycket om romanen, medan andra ställde sig mer tveksamma. Det var som vanligt. Vi är sällan helt överens, och tur är det. Däremot var det intressant hur snabbt samtalet visade att olika läsare lagt tonvikt på olika figurer, liksom olika sätt att välja ut vad som var väsentligt i handlingen. Några såg det som en beskrivning av hur en period i livet kan kännas som en parantes med sin egen verklighet, delvis skild från det man brukar betrakta som vardag. Andra fäste sig vid kopplingen till berättelsen om Jesus och Judas, och hur den speglas in i romanens ”nu” från 1960.

Just Judas-gestalten kom vi förstås att tala en hel del om. Tesen om hur han hade en funktion att fylla, och på vilket sätt den funktionen sedan tolkats, var något som många fann särskilt intressant. Kristendomen hade inte varit möjlig utan Judas. Det beskrivs här, men också hur gestalten använts för att forma kristnas hat mot judar. Dessutom innehåller boken ett kapitel där perspektivet flyttas från 1900-tal till just Judas i sin tid; ett kapitel som närmast kan beskrivas som en insprängd, fristående novell. Det var många cirkeldeltagare som tyckte särskilt mycket om det kapitlet.

Dock finns temat om förräderi, eller vad som egentligen är att förråda någon eller något, med på många andra sätt också. En deltagare kommenterade att alla förråder varandra. Några av oss fäste oss också särskilt vid den fiktive Shealtiel Abrabamel, som var emot nationalstater som idé och därför blev betraktad som förrädare inom den sionistiska rörelse han länge tillhörde. En påhittad figur, men en som på många sätt fick oss att reflektera över högst verkliga problem.

Så böljade samtalet vidare. Vi pratade om den unge man, Shmul, som man mest får följa och som nog kan betraktas som bokens huvudperson. Kanske utvecklas han under berättelsens gång från ett förvuxet barn till just en ung man. Vi pratade också om många andra saker, såsom beskrivningarna av Jerusalem i vintertid och om hur romanen inte är utan hopp trots att så många av personerna i den verkar se sina liv som praktiskt taget slut.

Judas kan bland annat kan köpas från CDON, Bokus eller Adlibris.