När bokcirkeln pratade om Dr Jekyll och Mr Hyde av R L Stevenson, började väldigt många i att de kände till grundberättelsen, sett någon film, men inte hade läst boken tidigare. Det var en intressant observation, att idag är det nog närapå omöjligt att hitta en läsare som läser den här boken som den deckargåta den är, där man får undra hur det hela kan hänga ihop. Det hindrade inte att alla verkade tycka om den, med lite olika utgångspunkter.

Vi kom att prata en del om såväl psykologin som den tidstypiska synen på vetenskapens möjligheter och risker. Fast mest talade vi om ondska, och om att se ondskan inom sig själv. Skulle det vara önskvärt att helt avskilja det onda till ett eget väsen, som Jekyll gör och därmed får fram Hyde? Om man leker med tanken att något sådant vore möjligt, vilka effekter skulle det få? För den delen, kunde vi ens betrakta Hyde som ond, eller var han bara en produkt av rena drifter? Där svävade vi snart ut i en lång och vindlande diskussion om vad man överhuvudtaget skulle kunna beskriva som att en människa var ond. Onda handlingar, borde de definieras som att man varit ute efter att göra andra illa, eller räcker det med att medvetet handla så att man skadar andra människor? Vi lyckades inte bli överens om den saken, men hade helt klart roligt medan vi försökte komma fram till någonting.

En annan sak som vi talade länge om var att det egentligen inte alls framgår vad det är för skamliga handlingar som Hyde ägnar sig åt. Till slut begår han ett mord, i ett anfall av plötsligt raseri över någon småsak, men man får aldrig veta vad han egentligen har ägnat sig åt fram till dess. Med tanke på att boken skrevs på 1880-talet låg det nära till hands att gissa på att han fick leva ut de sexuella drifter som Jekyll skämdes över, men det sägs aldrig i boken. Troligen bidrar det till att den åldrats så väl, just detta att vad de allmänt onda handlingarna är i så hög grad lämnas åt läsarens fantasi.

Vidare noterade vi den väldigt tydliga speglingen av det brittiska klassamhället, liksom att det är en bok som helt saknar kvinnor som annat än tjänande bifigurer. Att Dr Jekyll lever ensam, med en stab av tjänstefolk, behövs för att inte belasta berättelsen med ytterligare komplikationer, men hans vänner verkar också genomgående vara ungkarlar. Utterson, som under stor del av berättelsen är huvudpersonen och den som söker gåtans lösning, skulle mycket väl ha kunnat vara en gift man med samma funktion i historien, men han lever också ensam.

Sedan svängde samtalet tillbaka till ondskan, och till vetenskapen, och till diverse andra böcker som vi kom att tänka på, från Faust till Frankenstein. Som vanligt fick det även sväva ut till allt möjligt annat.

Dr Jekyll och Mr Hyde kan bland annat kan köpas från CDON, Bokus eller Adlibris.