Radionyheterna berättade att neurologen och författaren Oliver Sacks är död. Till minne plockar jag fram en gammal rekommendation av hans intressanta och roliga bok Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt.

Ur Bokhyllan : Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt av Oliver Sacks

Hjärnans funktion – och stundtals dess felfunktion – är ett fascinerande ämne.För den som saknar medicinska kunskaper kan det dock te sig alltför svårbegripligt för att det skall vara mödan värt att ens försöka sätta sig in i populärvetenskapliga framställningar. Ändå går även detta att förenkla utan att det som gör ämnet intressant går förlorat, vilket bevisats i neurologen Oliver Sacks böcker med fallbeskrivningar från hans praktik.

Fallen i Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt är alla märkliga. Här finns många varianter av varseblivningsproblem, berättelser om minnesförlust och återfunna minnen samt skildringar av såväl autism som Tourettes syndrom. En hel del förklaras, mycket behöver bara beskrivas. Resultatet är ofta roligt, samtidigt som det förblir sakligt. Som all god populärvetenskap tål Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt även att läsas som skönlitteratur.

Den mänskliga hjärnan vill som bekant gärna förstå sig själv. Oliver Sacks ger viss hjälp i denna strävan. Därför är Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt en utmärkt bok på ett fascinerande område.