Läslista för april.

S Faludi: Mörkrummet
T Lahme: Familjen Mann
S Rooney: Conversations with Friends
P Lagerkvist: Dvärgen
N Johansson: Naturlig skönhet
G Ardelius: Tjuren från Solna

Lagerkvist var en omläsning för bokcirkeln, som jag har skrivit om här. Biografin över familjen Mann dröjer sig kvar som verkligt intressant läsning. Den mest originells läsningen under månaden är dock historien i Faludis bok om hennes far som sent i livet kom ut som transsexuell, och den undersökning hon gjort kring hans liv. Den rekommenderas starkt.