Något försenad kommer här läslistan för februari

A Kristof: La preuve
Néjib: Swan 2
J Conrad: Heart of Darkness
A Kristof: Le troisième mensonge
A Christie: Par i brott
F Oomen: Hormonernas svall