Så blev läslistan för januari:

N Mitford: Christmas Pudding
T Knutsson: Muren
É de La Boétie: Discours de la servitude volontaire
A Hollinghurst: The Sparsholf Affair
T Knutsson: Kampen
M Duras & F Mitterand: Le bureau de poste de la rue Dupin
Fj Dostojevskij: Människorna på godset Stepantjikovo
M Neyastani: Une métamorphose iranienne

En bra blandning med lite av varje, från Knutssons trevliga barnböcker till de La Boéties klassiska filosofiminiatyr. Jag vill särskilt framhäva dialogen mellan Duras och Mitterand, som visade sig oväntat högintressant ur både litterär och politisk synpunkt, samt Hollinghurst som levererat en mycket snygg, njutbar och smart roman.