2020 års första läslista, januari.

M Gustavsson: Klubben
J Verne: Les Cinq Cents Millions de la Bégum
L Andersson: Sveas son
J Clement: Prayers for the Stolen
A-K Palm: Jag vill sätta världen i rörelse

Jag vill särskilt framhäva Palms biografi över Selma Lagerlöf. Den är verkligen så bra som alla recensionerna har sagt, med en strålande intressant beskrivning av ett väldigt intressant liv och ett stort författarskap.