Läslistan från maj:

V Woolf: Orlando
L Johansson: Lollo
Th Mann: Bergtagen
H Berggran: Landet utanför 1940-1942
A Sanari: Sverigevänner
E Vila-Matas: Man kommer aldrig ifrån Paris

Månadens läsning inkluderade omläsning av två klassiker (Woolf och Mann) för att diskutera dem vid bokcirkelmöten. Väldigt olika verk, och jag gillade båda även vid denna omläsning. En av poängerna med en bokcirkel är att den ibland får mig att läsa sådant jag annars knappast skulle välja, men det är också en klar poäng att den får mig att läsa om klassiker som jag inte har öppnat på 20-30 år.