När bokcirkeln samlades kring Underkastelse (Soumission) av Michel Houllebecq blev vi ovanligt många. Det gjorde det stundtals lite svårt att höra alla runt bordet, men om samtalet ibland divergerade ut i flera mindre grupper blev det i gengäld mycket livligt. Det här var helt klart en bok som folk hade olika åsikter om, och mestadels ganska starka åsikter.

På typiskt Houellebecq-manér verkar historien bygga på tankeexperimentet att dra ut konsekvenserna av ett möjligt skeende så långt som möjligt. I det här fallet är premissen att medan Nationella Fronten fortsätter växa, stiger det även fram en fransk variant av det muslimska brödraskapet, som får en annan sorts missnöjesröster. I presidentvalet 2022 blir det så, att de som går vidare till den andra omgången är dessa båda partiers kandidater. Boken börjar vid tiden för den första valomgången, men det framgår att det funnits en längre tid av utveckling före detta val. Så ställs dessa båda dåliga alternativ mot varandra, och de demokratiska partierna ser brödraskapets kandidat som det mindre dåliga alternativet. Därmed kan en snabb omvandling av samhället börja.

Vi kom att tala en hel del om hastigheten i denna samhällsomvandling. Några tyckte att den var orealistisk, medan andra tvärtom ansåg att med den uppbyggnad som måste ha föregått den, var det alls inte konstigt att det gick fort när stenen väl var i rullning. En sak som vi däremot åtminstone mestadels var överens om, var att det inte är en bok som handlar om islam. Den handlar om ett maktövertagande, genomfört av högst pragmatiska maktspelare, men den handlar kanske allra mest om opportunism.

Romanens huvudperson, Francois, är en medelålders universitetslärare som glider med. Det han blir mest intresserad av hos de nya makthavarna är hur många fruar den nya ordningen kan skaffa honom. Överlag för han ytterst torftig tillvaro, som han försöker fylla ut med alkohol, cigarretter och besök hos prostituerade. Några retade sig på denna persons brist på intresse för någonting alls, och tyckte att det gjorde honom ointressant även för läsaren. Andra tyckte att figuren väl illustrerade någon som i praktiken befann sig utanför samhället trots att han verkade fungera någorlunda i det, och som gärna sökte sig ett ytligt sammanhang så snart ett sådant erbjöds.

Alla var dock överens om att sucka åt de långdragna och extremt gubbsjuka sexscenerna. Visserligen var det en poäng att huvudpersonen överhuvudtaget inte såg kvinnor som människor, medan han var väldigt intresserad av deras ben, men här tyckte vi helt klart att det hade räckt med betydligt mindre mängd scener som illustrerade den saken.

Vi svängde också in på likheter med Huysmans böcker, som Francois i romanen är expert på, och på andra litterära referenser. Givetvis gled samtalen också ut på samhällsutveckling, och på hur stor del av befolkningen som kan trivas utmärkt under en diktatur, och på tendenser i tiden. Det blev en livlig kväll, med många infallsvinklar. Om vi inte enades om någonting annat, tyckte de flesta i alla fall att det var en intressant bokcirkelbok.

Underkastelse kan bland annat kan köpas från CDON, Bokus eller Adlibris.