En av de första läroböcker jag fick i min hand när jag började läsa litteraturvetenskap (ungefär på dinosauriernas tid) var Auerbachs Mimesis. Jag har återvänt till den då och då sedan dess, med intresse och också med ett stänk av avund inför den mängd bildning som finns bakom den. Auerbach skrev Mimesis när han var i exil, utan tillgång till kringlitteratur. Dessutom lär han ha sagt att han avstod från att skriva om de ryska klassikerna för att han inte ville analysera någonting han inte kunde läsa på originalspråk – vilket alltså gick bra på gammal grekiska, gammal hebreiska, latin, franska och engelska, förutom på tyska.

När en svensk översättning av Mimesis äntligen kom i tryck, skrev jag förstås raskt en bokrekommendation om den. Så här skrev jag då:

Ur bokhyllan: Mimesis Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen (Mimesis Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur) av Erich Auerbach

När jag en gång i tiden inledde universitetsstudier i ämnet litteraturvetenskap, var den första analyserande text vi läste ett kapitel ur Auerbachs Mimesis. Sedan förblev Auerbach en viktig följeslagare genom den västerländska litteraturhistorien. Några kapitel var del av kurslitteraturen, andra lockade av sig själva när jag läste de texter de behandlar.

Själva ordet ”mimesis” betyder spegling. Det är kring litteraturens spegling av världen verket kretsar. Diskussioner om verklighet och verklighetsuppfattning är bärande i systembygget. Mimesis är nämligen ett eget system samtidigt som det är en enorm exposé över den västerländska kanon från Homeros och Bibeln till modernisterna Proust och Woolf. Helheten är fascinerande, men det är minst lika viktigt att varje kapitel innehåller en genomförd analys med intressanta synpunkter.

Den litterära kanon Auerbach utgick från är idag inte längre självklar. Ändå är det till stor del denna uppbyggnad i tydliga historiska steg som gör att Mimesis inte bara är en bok för litteraturstudenter, utan i högsta grad njutbar läsning för alla som intresserar sig för kulturhistoria och litteratur. Att den också är bildande kan knappast skada.

Under min studietid fick vi som inte kan tyska hålla oss till en engelsk upplaga av Mimesis. Nu finns sedan några år en utmärkt svensk översättning. Denna har dessutom fördelen att den även innehåller översättningar av alla textstycken som författaren citerar på originalspråk.

Idag finns den svenska översättningen av Mimesis att få i som print-on-demand-bok. Den kan bland annat köpas från CDON, Bokus eller Adlibris.