På syrlig.se publiceras kortnoveller av Monika Orski, samt blogginlägg om att läsa och skriva. En ny novell dyker upp varje fredag, från och med 27:e februari 2015. Blogginlägg skrivs då och då, utan fastlagt schema.

Författarens tidigare skönlitterära utgivning består av novellen Treif utgiven som e-singel (Hoi, 2013), och ungdomsboken Fienden bor inte under sängen (King ink, 2011), som inte längre finns i handeln men går att låna på bibliotek. För den som intresserar sig för facklitteratur om datorer kan man även nämna Öppen källkod i Sverige (Obok, 2007).

Dessutom finns ett antal längre noveller av Monika Orski med på skribentnätverket Nafs novellsida www.noveller.nu. Hon medverkar även i antologin Bakom Masken (Whip media, 2014).