Finns det flera fenomen som kan betecknas som evolution? Kulturell evolution, vad är det? På vilka sätt är det relevant att jämföra en myrstack med en mänsklig hjärna? De frågorna, och givetvis även många andra, kan man söka svar på i Det kulturella djuret.

Lindenfors forskar i biologisk och kulturell evolution, och här har han gjort en populärvetenskaplig framställning av vad som rimligen är komplexa vetenskapliga områden. Det blir ett och annat hopp som får åtminstone denna läsare att känna att där hade vi nog en halsbrytande förenkling för att göra saker begripliga, men det får man leva med.

De delar som behandlar intelligens kan förstås locka en Mensamedlem som jag, och visar ett gott exempel på samspel mellan genetiska förutsättningar och miljö. Inte minst är det intressant att få läsa om vad forskningen vet om vilka miljöfaktorer som har störst påverkan. I korthet är den omgivande sociala miljön i regel betydligt viktigare än hemmiljön för ett barns utveckling. Sedan hoppar boken raskt vidare, in i beskrivningar av människors användning av verktyg, och därifrån till förklaringar om hur olika faktorer som får kulturella fenomen att överleva. Den tidigare nämnda myrstacken hinner man med på vägen.

Det kulturella djuret beskriver ett spännande forskningsområde, och förklarar även pedagogiskt de stora skillnaderna mellan människor och andra djur. Trevligt flyt i språkbehandlingen har den också, även om det kan bli lite för många paranteser riktade direkt till läsaren. Det är helt klart en bok som gör att man känner sig betydligt mera upplyst efter att man har läst den.

Det kulturella djuret kan bland annat kan köpas från Bokus eller Adlibris.