Här skall jag recensera en bok, och så vill jag istället börja med att ge förlaget en dålig recension. Ekström & Garay påstår sig vara ett hybridförlag, det vill säga stå för utgivning som bekostas av författaren men där förlaget skall se till att det finns en lämplig redaktör och att böcker inte går i tryck innan de har bearbetats så att de är redo för det. Tyvärr verkar just det här förlaget istället fungera som ett ovanligt dyrt tryckeri. Det är synd.

En tredje värld är en historia med fantasi och berättarglädje. Den innehåller väldigt mycket, och kan läsas ur olika synvinklar. Här kan man hitta en skildring inifrån av en psykos, men samtidigt fundera på om allt detta kanske ändå händer inom romanens faktiska verklighet. Det går också att läsa boken som ett försvar för udda, sköra existenser, och det går att läsa den som en riktigt rolig drift med förnumstiga råd till nybörjarskribenter. Vidare kan man hitta en dramatisk thriller här, och beskrivningar av Stockholmsmiljöer. Det finns kort sagt gott om intressanta och roliga idéer samlade i romanen.

Som läsare fastnar jag tyvärr i hur stilistiskt ojämn texten är, och hur den ofta ger mig omständliga förklaringar till saker som läsaren borde få förstå av berättelsen. Det är fullt normalt att det ser ut så på utkaststadiet, inte minst hos en debuterande författare. En bra redaktör hade säkert kunnat lotsa historien ut ur dessa problem. Det tycker jag att såväl texten som författaren, som uppenbarligen har både idéer och tålamod nog att skriva, hade förtjänat.