Skälet till att jag fick en norsk bok i min hand, är att den även kommer ut i svensk översättning i höst. Det kan sägas direkt: Jag är inte det minsta förvånad över att den här boken är på gång att bli översatt till ett helt knippe språk. Hjärnan är stjärnan (för att nu använda den svenska titeln) är den sortens bok som torde entusiasmera varje förläggare av populärvetenskap.

Här får läsaren en trevlig och kvick genomgång av vad forskningen idag vet om våra hjärnor. Kapitlen behandlar det mesta från vilka delar av hjärnan som innehåller olika funktioner till beskrivningar av det mesta från känslor till minne, från lokalsinne till intelligens. Allt berättas med gott humör, men de instuckna kåserande kommentarerna hindrar inte att varje sida samtidigt känns ordentligt underbyggd.

Givetvis är det hela väldigt överskådligt, det handlar trots allt om populärvetenskap riktad till en lekmannapublik. Ändå skulle jag gissa att så gott som alla som inte själva är medicinare lär sig något nytt av denna bok, även de av oss som anser oss relativt pålästa på området.

Det går fort att läsa Hjernen är stjernen, men man kan ha fördel av att då och då stanna upp och fundera över det lästa. Det finns en hel del information i varje kapitel, men presenterad på sådant sätt att informationstätheten bidrar till att boken känns lättläst. Man känner sig om inte klokare, så i alla fall mer bildad efter avslutad läsning. Kort sagt är det en utmärkt, intressant och helt klart intelligent bok.