En samling kortnoveller på engelska, blir det korta sammanfattningen. En tunn bok, men den rymmer ändå runt 40 olika noveller. Många av dem är monologer, med ett berättarjag som vänder sig direkt till en tänkt lyssnare. Även de noveller som är skrivna i tredje person lägger sig i regel i ett perspektiv nära en av personerna. Situationerna är olika, men många av dem handlar på ett eller annat sätt om barn.

Personerna är alltid skissartade, vilket förstås faller sig naturligt i det väldigt korta formatet. De flesta av historierna är snarare stämningsnoveller än berättelser som mynnar ut i något tydligt slut. Det kan å ena sidan bli lite tjatigt, å andra sidan ger det mer av det goda för den som tycker om just den stilen. Språket är enkelt och rakt, och känns ibland lite kantigt.

Med det sagt, är det för den skull inte några dåliga texter. För den som tycker om kortnoveller med mycket stämning, kan Talk to me rekommenderas. Läs i så fall en novell i taget och vänta lite med att läsa nästa, skulle jag föreslå.

Talk to me kan bland annat kan köpas från Bokus eller Adlibris.