Idén är intressant, det skall sägas från början. Romanen Vår tids slut bygger på tanken att en snabb och kraftig global nedkylning gör norra Europa obeboeligt, medan områden i närheten av ekvatorn blir bördiga och rika. I denna plötsligt omvända värld får man följa Abel, som tidigare försökt fly från Afrika till Europa men sedan kommit till Botswana, och John, som ger sig ut på en lång vandring från det svältande, nedkylda Stockholm mot det hägrande Afrika, med sikte på Kenya. Den historien, med ett antal bihandlingar, får sträcka sig över 600 sidor.

Att Abels ursprung aldrig preciseras utöver ”Afrika” medan Johns bakgrund inkluderar att peka ut stadsdelar i Stockholm kan man ursäkta, men en god redaktör borde ha påpekat det. Likaså den helt föga trovärdiga och för en roman onödiga förklaring som ges till nedkylningen.

Själva formatet blir mer av ett potentiellt hinder. Det är svårt att behålla läsarens intresse genom en så lång berättelse, och här finns många fall av att någonting som visats på ett fullgott sätt sedan också förklaras. Det tyder på en osäkerhet hos en debuterande författare som faktiskt har den språkliga förmågan att visa handlingen utan de extra förklaringarna. Återigen skulle det ha behövts en bra redaktör. En sådan hade även kunnat hjälpa till att rensa lite bland de väldigt många bihandlingarna, för att göra omfånget mera hanterligt.

Om man kan överse med sådana svagheter, finns det dock en hel del av intresse att finna i Vår tids slut. Huvudpersonen John är hyggligt sammansatt, en i grunden bra person som tillåts ha en del otrevliga drag och som prövas hårt. Dessutom är grundidén som sagt klart intressant, och lockar till att fundera på hur livet skulle se ut i en värld som utvecklas som den gör i romanen.

Vår tids slut kan bland annat kan köpas från Bokus eller Adlibris.