Från tiderna och rummet är en liten samling haiku, treradiga dikter med bestämt antal stavelser. Det är en sparsmakad diktform, och det märks i den här samlingen. Här finns ögonblicksbilder, korta reflektioner och en del underfundiga formuleringar. Haiku-formen passar uppenbarligen väldigt bra för vad Peter Svensson förmedlar här.

Samlingen är uppdelad i tre avdelningar, med rubrikerna tid, rum respektive tider. Tillsammans speglar de vardagsliv och tankar. Den första, tid, leder läsaren genom ett år, från nyårsraketer till vinterjasmin. Här finns bland annat denna dikt:

    tidigt en morgon
    det ryker från markens frost
    och från cyklisten

Man kan läsa rätt igenom samlingen ganska snabbt, eller ta den i små munsbitar för att fundera över de enskilda dikterna och njuta av lyckade formuleringar. Här och var är det lite ojämnt, som så ofta i diktsamlingar, men sammantaget lär den här boken kunna tilltala de flesta som tycker om haiku. Kanske kan den också locka en och annan som sällan läser poesi men blir nyfiken på det här korta formatet. Det är den värd.