Som aktiv medlem av Mensa sedan många år, har jag förstås en relation till fenomenet begåvade barn, även utöver minnen från den egna barndomen. Med den utgångspunkten tar jag emot ett recensionsexemplar av Silvermans Särskilt begåvade barn med höga förväntningar. Skall beskrivningen göra alla svårigheter och möjligheter rättvisa? Kan det här vara boken som får lärare och annan skolpersonal att bättre förstå de högbegåvade barnens behov?

När det gäller igenkänning torde Silverman få höga poäng av de flesta berörda. Boken ger också en grundläggande beskrivning som förhoppningsvis kan fungera väl som introduktion för dem som ännu inte är bekanta med de särskilt begåvades särskilda bekymmer, men som i sina yrkesroller borde vara det. Där vill jag även inflika särskilt beröm för den svenska översättningen, som förutom att återge Silvermans text även innehåller intressanta kommentarer där faktagranskarna jämför de amerikanska förhållanden som Silverman beskriver med hur det svenska situationen ser ut.

Det är lätt att dras med i beskrivningen av de högbegåvade och hur deras barndom formas. Här finns välformulerade observationer och diskussioner kring sådant som asynkron utveckling på olika områden och de särskilt begåvades behov av undervisning på rätt nivå. Som läsare fastnar jag även för påpekandet att skillnaden mellan högt begåvade och extremt högt begåvade är ungefär lika stor som mellan högt begåvade och normalbegåvade.

Särskilt begåvade barn talar om svårigheterna i att vara annorlunda, men också om hur dessa kan minskas genom att var och en får stimulans utifrån sina egna förutsättningar. Visserligen kan man sakna påminnelser om att det också är tydligt visat att hög begåvning korrelerar med väldigt många bra saker i livet, men det är nu inte det som är fokus för just denna bok. Här handlar det istället i högsta grad om behovet av att bli förstådd, och inte minst om barns behov av att få utvecklas.

Varje kapitel i boken flyter väl, och de kopplas också snyggt i varandra. Sammantaget lämnar man läsningen med en känsla av att förstå världen och de särskilt begåvades hjärnor lite bättre än förut. Det är ett gott stycke folkupplysning, som man bara kan önska att många som arbetar med barn skall vilja läsa och ta till sig.

Särskilt begåvade barn kan bland annat kan köpas från CDON, Bokus eller Adlibris.

9789127145993_small_sarskilt-begavade-barn