Bokrekommendation som tidigare publicerats i Legatus Mensae.

Ur bokhyllan: Skrivliv av Gun-Britt Sundström

Redigerade dagboksanteckningar från en författare, kan det vara intressant? Javisst, i högsta grad. I alla fall när de är så reflekterande och samtidigt fyllda av roliga formuleringar som de är i Skrivliv.

En ung kvinna debuterar som författare, samtidigt som hon fortsätter sina studier. Boken blir väl mottagen, och snart har hon skrivit en till. Så följer möten med kända och okända, tidningsjobb, olika studieriktningar och svårigheter att bestämma sig för om det skall bli någon doktorsavhandling och i så fall på vilket område, artiklar, redigering och redaktionsgemenskap, och allt fler böcker. Det är helt enkelt livet, det skrivande livet.

Skrivliv är ett tidsdokument från svenskt 60- och 70-tal, men det är också en bok om ett författarskap. Både För Lydia och Maken hinner komma ut under den period som Sundström samlat här. Samlat, eftersom det är utdrag ur dagböcker, inte en bakåtblickande självbiografi. Antagligen bidrar den saken till känslan av att kliva in i ett pågående skede, just det där böckerna blir till samtidigt som krångliga relationer pågår eller bryts. Skrivande och privatliv påverkar naturligtvis också varandra. Sammantaget ger Skrivliv inblickar i ett författarskap, men framför allt ger boken en hel del nöje för läsaren, och lust att läsa fler av Sundströms tidiga böcker.

Skrivliv kan bland annat kan köpas från Bokus eller Adlibris.