Min senaste bokrekommendation i föreningstidningen Legatus Mensae handlar om Hararis Sapiens. Det är onekligen en bok att fundera på. Förutom det som kom med i tidningen, ler jag till exempel åt den fyndiga formuleringen att det inte var människan som domesticerade vetet utan vetet som domesticerade människan. Sedan, efter det leendet, kommer en stunds tankar kring på vilka sätt det stämmer.

Så här ser spalten med rekommendationen ut:


Ur bokhyllan: Sapiens en kort hisrorik över mänskligheten (קיצור תולדות האנושות) av Yuval Noah Harari

Undertiteln är mycket talande. Sapiens ger just en mycket kort historik över allt som rör människan, inte bara vår historia utan också den långa perioden före historisk tid. Den börjar i att det funnits minst sex olika mänskliga arter på jorden, och frågan varför just homo sapiens är den enda av dem som finns kvar idag. En stor del av svaret är förmågan att tala om abstrakta ting, eller om man så vill saker som existerar enbart genom vår fantasi. Det är i sin tur allt från aktiebolag till totemdjur, från pengar till mänskliga rättigheter.

Harari lotsar med lätt hand läsaren genom såväl evolution som mänsklig kultur. Sapiens är inte en bok som påstår sig ha alla svar, tvärtom påpekas på flera ställen att man åtminstone än så länge saknar förklaring till en del återkommande fenomen. Just därför planterar den väldigt intressanta frågor och tankegångar, även förutom detta med fantasin som det mest centrala för att göra människan till människa.

Sapiens har lika mycket filosofiskt anslag som makrohistoriskt perspektiv. Det är en smart bok, en bok att förvånas över och att fundera vidare på. Att den dessutom är underhållande gör inte saken sämre.