Dags för veckans utmaning från Lyrans nobelesser, en tematrio med temat kalasande. Så här lyder utmaningen:
Berätta om tre böcker där man firar något; en födelsedag, en speciell händelse eller högtid eller något annat.

Det slår mig att jag nog sällan lägger märke till beskrivningar av festligheter, även om de säkert förekommer ganska ofta. Med lite funderande kommer jag dock på tre böcker att ta upp.

Först Virginia Woolfs Mrs Dalloway. Den handlar förvisso inte så mycket om en speciell händelse som om förberedelser för en mindre fest, men i gengäld är dessa festförberedelser helt centrala för berättelsen. Woolf hör till mina husgudar, och det här är en av hennes bästa romaner. Den är stillsam men nog så festlig, och i alla bemärkelser en kalasbok.

Nummer två hittar jag bland de svenska klassikerna. Markurells i Wadköping av Hjalmar Bergman. Kalaset ifråga är en muta i form av lunch för lärarkollegiet, för att se till att värdshusvärdens Markurells son kommer igenom studentexamen. Blir det ett studentfirande? Läs och se. Det är en bok i lättsam ton, men samtidigt i högsta grad allvarlig på många plan.

Som nummer tre plockar jag fram Varför kom du inte före kriget? av Lizzie Doron. Huvudpersonen, berättarjagets mor, är en förintelseöverlevande som försöker få sitt liv på fötter i Tel Aviv. Det är inte särdeles festligt på något sätt, men en av de bilder som stannar kvar länge är den av hur modern gömmer sig i sin lägenhet och firar helgerna med minnena av sina döda släktingar. Det är bara en av detaljerna i en mycket stark bok, som jag varmt rekommenderar.