När bokcirkeln diskuterade Tjänarinnans berättelse av Margaret Atwood verkade det först som om vi var lite för överens, för att alla verkade ha tyckt om den. Ett par personer visade sig dock anse att de första hundra sidornas omständiga berättelse var tråkig, och hade gärna hoppat över den.

Temat, en kristen teokrati i Nordamerika inom en nära framtid, var i alla fall kusligt aktuellt, liksom beskrivningen av hur snabbt och till synes lätt övergången till ett sådant totalitärt samhälle kunde ske.

Vi kom att tala en hel del om hierarkierna i detta tänkta samhälle, inte minst om de kvinnor som verkade för det totala förtrycket av just kvinnor. Det var träffande att man inte längre skulle lära flickor läsa, för med läsning följer möjligheten till kunskap och därmed föreställningar om ett annat liv. Det ledde oss också till hur man i denna teokrati medvetet valde bort kunskap, även kunskap om fortplantning – vilket kan tyckas märkligt i ett samhälle där det största problemet var att det föddes alltför få barn.

Vidare talade vi om slavar som egendom, men också om den relativt priviligierade ställning som ”tjänarinnorna” här får som slavkast. De är till för att föda barn åt härskarklassen, och därmed värdefull egendom. Under en stund uppehöll sig samtalet kring hur huvudpersonens ägare / ”anförare” egentligen ser på henne. Vill han ha någon sorts mänsklig kontakt, eller är hon helt enkelt en leksak som han vill använda som tidsfördriv?

Så svävade samtalet ut till att handla om totalitära system i allmänhet, och om religioner med anspråk på att styra världen, för att så småningom cirkla tillbaka till instängdheten och tristessen i det liv som beskrivs i Atwoods dystopi. Det blev ett långt och givande samtal.

Tjänarinnans berättelse kan bland annat kan köpas från CDON, Bokus eller Adlibris.