Bokcirkeln diskuterade Vegetarianen av Han Kang, och så snart vi började märktes det att det här var en bok som skulle ge intressanta diskussioner. Några såg detta att huvudpersonen vägrar äta kött som det ställningstagande som leder till allt annat, och kopplade temat till en koreansk matkultur med väldigt mycket kött. Andra såg framför allt ett uppror mot konventioner och mot vad som förväntas, inte minst vad som förväntas av en kvinna. Själv tillhörde jag falangen som främst läste romanen som en beskrivning av psykisk sjukdom, där huvudpersonen går in i en psykos som gradvis blir allt värre.

Det handlar alltså om en kvinna som slutar äta kött, men som också allt tydligare helt enkelt slutar äta. Först magrar hon påtagligt, så småningom svälter hon sig verkligen. Det är en utveckling som mestadels beskrivs utifrån, från tre olika perspektiv: makens, svågerns och systerns. Huvudpersonens egen röst syns bara i korta textfragment. Det är ett berättargrepp som fungerar väldigt bra på denna stundtals undflyende historia. Flera cirkeldeltagare kommenterade också att den var lättläst med väldigt obehaglig att läsa.

Ingen av personerna är riktigt sympatisk, var vi överens om. Männen porträtteras överlag som riktiga grisar, tyckte några av oss, medan andra var mer benägna att nyansera och sade att svågern åtminstone fått några förmildrande drag. Någon verklig kontakt mellan personerna finns egentligen inte någonstans, utom möjligen när den redan sjuka kvinnan och hennes svåger kan mötas i konsten – vilket övergår till att han tydligt gör saker han inte borde. Denna brist på fungerande relationer uppehöll vi oss vid ett tag. Det finns tydligt en våldsam uppväxt i bakgrunden, men den presenteras inte som någon färdig förklaring.

Försöker då huvudpersonen göra uppror? Vi var inte riktigt överens i läsningen av om hon handlar medvetet eller drivs av tvångstankar. Dock kunde de flesta instämma i att hon under romanens gång går från att vägra vara kvinna, till att vägra vara människa, till att vägra vara ens ett djur.

En av deltagarna påpekade särskilt det starka bildspråket i berättelsen, samt att fåglar och träd är ständigt återkommande symboler. De flesta av oss kommer nog minnas beskrivningen av kvinnan som mot romanens slut vill vara ett träd, och resonemang om händer som rötter – resonemang som tydligt visar hur långt bort från den yttre verkligheten hennes medvetande befinner sig. Många av bilderna på vägen dit är också påtagligt otäcka.

Att Vegetarianen var intressant läsning lyckades vi komma överens om, även om vi inte var överens om särskilt mycket annat. En väldigt lyckad bokcirkelbok.

Vegetarianen kan bland annat kan köpas från CDON, Bokus eller Adlibris.