Fredag innebär inte bara en ny kortnovell här på Syrlig, utan också en ny bokbloggsjerka från Annika på alkb.se. Denna vecka kommer frågan från Robert och lyder
Varför är det nästan bara kvinnor som bokbloggar?

Bra fråga. Däremot är jag inte så säker på att kvinnliga bokbloggare är de som är mest lämpade att svara på den. Här skulle jag önska mig en intervju med en sociolog som studerat fenomenet bokbloggar. I brist på tillgång till sådana kan man förstås spekulera fritt.

I likhet med många betydligt mer etablerade bokbloggare tillhör jag den kulturbärande klassen: medelålders medelklasskvinnor. Det är den grupp som läser mest, som köper mest skönlitteratur, och oftast går på teater, opera och muséer. Det är den grupp där sådana intressen är mest socialt accepterade och spridda.

Sedan skall vi inte glömma att medan kvinnor läser mer, är män tydligt överrepresenterade i litteraturkritiken. Bokbloggar har däremot inte den status som gör att män tydligt börjar kvoteras in just för att de är män. Tröskeln för att starta en bokblogg är låg, men det ger inte någon omedelbar uppmärksamhet eller yttre erkännande. Det vore trevligt att dra till med att bokbloggarna därför styrs av förmåga och inte av kön, men det är förstås betydligt troligare att dessa faktorer helt enkelt gör det mindre intressant för män i allmänhet att blogga om böcker. Så heder åt dem som gör det – liksom åt alla bokbloggare.