Bokcirkeln diskuterade Havsboken av Morten A Strøksnes, och bland det första som hände var att vi hade svårt att bestämma oss för om den egentligen passade in på våra krav på en cirkelbok. Vi läser bara skönlitterär prosa i denna bokcirkel, och det här var nog något mellanting med klara inslag av essä. Fast nu hade vi redan läst den, och diskuterade på.

Ramhandlingen, med två män som försöker fiska upp en haj vid den nordnorska kusten, fick oss att prata en del om litteraturen som sådan. Spelar det någon roll om det är ren fiktion eller en beskrivning av verkliga händelser? Om man utgår från att de faktiskt har fiskat, slutar boken som den gör för att det råkade vara så det blev för dem, eller har författaren medvetet valt ett slut lämpligt för det han i övrigt ville berätta? Några entydiga svar hittade vi inte, men var överens om att frågorna var intressanta.

Vi ägnade dock mer tid åt de många och långa stycken som avviker från ramhandlingen. Mycket fakta, tyckte flera deltagare. Essä, inflikade andra. Blandning, var vi nog på det hela taget överens om, i betydelsen att konkreta fakta blandades både med vad som beskrevs som författarens upplevelser och med rena spekulationer. Alla verkade också ha hittat saker de särskilt fäste sig vid bland dessa faktapartier. För några var det historierna om hur djur hade ställts inför rätta, för andra att sälar sover på havsbotten eller hur torsk förökar sig.

Anknytningen till myter och till annan litteratur pratade vi också om. Berättelsen om Jona i valfiskens buk återkommer på flera ställen i boken, och den har också tydliga referenser till Moby Dick. Nog gick det också att se spår av andra verk, kanske till och med av Becketts Godot.

Så flöt samtalet på, och med det sagt blev det också en hel del ordvitsar på havstemat. Det var så lätt att hitta sådana, och bokens tema med människor och hav verkade särskilt inbjuda till dem. Eller som en deltagare uttryckte det: Vi var inte säkra på om det var skönlitteratur, men det var helt säkert sjölitteratur.

Havsboken kan bland annat kan köpas från CDON, Bokus eller Adlibris.