Den här gången satte bokcirkeln tänderna i en klassiker: Döda själar av Nikolaj Gogol. För några av oss var det en omläsning, för andra en ny bekantskap.

Eftersom jag själv hörde till omläsarna, tänkte jag en del på vad jag mindes från den tidigare läsningen för minst 20 år sedan. Att den var rolig kom jag ihåg, liksom att huvudpersonen köper upp döda livegna och har någon sorts skum plan bakom dessa uppköp. Det visade sig stämma vid omläsning, och jag märkte också att det jag mindes var den första delen, den som Gogol själv hann avsluta. Den andra del som plockats ihop från hans kvarlämnade papper hade inte lämnat några spår – och gjorde heller inte särdeles stort intryck vid denna omläsning.

Vi kom att prata en hel del om satiren. Flera av oss hade skrattat åt formuleringar och träffande observationer, inte minst de där författaren talar om läsarna och väntar sig att de skall bli irriterade. Bilden av den inskränkta småstaden med sina undersysselsatta ämbetsmän och deras än mer uttråkade hustrur kändes också mycket träffande. Deltagarna drog paralleller till såväl Austen som Tolstoj. Beskrivningarna av det genomkorrupta ämbetsväsendet var dock än mer bitande, var vi överens om. Där svävade samtalet också ut till paralleller i samtiden, såväl i dagens Ryssland som på andra håll i världen.

Själva huvudpersonen, Tjitjikov, återkom vi också till flera gånger. Någon gjorde observationen att han i grunden var en spelartyp, en människa som jagade de stora pengarna utan att ha något mått för när han skulle vara redo att sluta. Dessutom var han en person som ställde till sina egna planer genom att vara alltför girig. En annan cirkeldeltagare påpekade också att figuren visade en oförmåga att hålla sig inom gränserna för vad som skulle tillåtas honom. Där kunde man plocka fram en annan romanperson som kontrast, en godsägare som verkligen var en spelare och dessutom riktigt grov, men som höll sig inom ramarna för vad omgivningen var beredd att acceptera från en man i hans position.

Själva frågan om att sälja och köpa människor kom vi förstås också in på, liksom var och när den i övrigt avhandlats i den ryska litteraturen. Så kom vi att tala om såväl Akasov som Dostojevskij, innan vi svängde tillbaka till Gogol igen. För att nu bara nämna några av de intressanta sidospår som samtalet gav sig in på.

Döda själar kan bland annat kan köpas från CDON, Bokus eller Adlibris.