Romanen Blodsbunden av Augustin Erba fick strålande tidningskritik, och jag hörde till dem som snabbt anskaffade och läste den. En självbiografisk roman om udda uppväxt i förorten, med berättelser om en skola som jag själv känner till alltför väl från ungefär samma tidsperiod, det var förstås svårt att motstå. I stort levde den också upp till förväntningarna.

Det finns två tidsplan i romanen. Det som beskrivs i förfluten tid är en förfärlig barndom. Huvudpersonen, Amadeus, och hans ett år yngre syster försöker ta sig igenom en tillvaro med en våldsam far och en mor som ständigt kräver uppmärksamhet och hänsyn för egen del. De får i praktiken ta hand om sin lillebror också. Modern, en habsburgs prinsessa, poängterar ständigt sin och sina barns egenart. Så sätts Amadeus i en privatskola i innerstaden. Fadern kräver att han skall vara bäst i klassen. Skolkamraterna misshandlar honom.

Den andra tidsplanet, nuplanet, beskriver den vuxne Amadeus familjebildning. Så följer en del komplikationer, och inte minst hans inre kamp för att aldrig bli den sortens man som hans far varit. Det finns också ett spår om vännen som ber honom donera sperma för att hon och hennes flickvän skall kunna få barn. I bakgrunden finns ständigt det komplicerade arvet, och modern som aldrig ens vill träffa Amadeus fru och barn.

I mina ögon får den nutida historien lite för stor plats. Rent språkligt är det också en ganska slätstruken roman, om än absolut inte dålig. Barndomsskildringen är dock så intressant att det uppväger alla invändningar, och även om det förstärks av att jag känner igen skolmiljöerna tror jag att den kan dra in även en läsare som aldrig varit i närheten av den sortens miljöer. Så småningom tar sig nuplanet också någorlunda, framför allt i de delar som kopplar ihop det med familjehistorien.

En avgjort läsvärd bok, skulle jag säga. För att inte tala om vilken fullständigt förfärlig historia det är. En kuslig fråga dröjer sig kvar: Var fanns de vuxna människor som kunde och borde hade skyddat dessa barn? Bristen på sådana är slående bland deras lärare, liksom bland de få myndighetspersoner som de träffar i romanen.

Blodsbunden kan bland annat kan köpas från CDON, Bokus eller Adlibris.