I tematrion på temat påsk nämnde jag bland annat Meijers av Charles Lewinsky. Det är roman som fick fina recensioner när den svenska översättningen kom, men ändå inte verkar ha fått säskilt stor spridning. Synd, för den är verkligen bra, och en av de böcker som stannat kvar i mitt medvetande länge. Så jag plockar fram den rekommendation jag skrev kort efter att jag läst den.

Ur bokhyllan: Meijers berättelsen om en släkt (Melnitz) av Charles Lewinsky

Romanen om den schweiziskt judiska, eller möjligen judiskt schweiziska, släkten Meijer börjar 1871, i det fransk-tyska krigets efterdyningar. Läsarna presenteras för kreaturshandlaren Salomon Meijer och hans familj, för att sedan få följa släkten fram till 1945. Det hinner bli fem generationer, med olika öden, med olika personligheter och var och en med sin utveckling. En person förblir dock ständigt densamme: familjespöket onkel Melnitz, som påminner om allt det som ingen vill tänka på. Det är också hans namn som utgör orginaltiteln.

Världens skeenden är högst närvarande i Meijers. Här finns förstås tre krig som tydligt påverkar även det neutrala och fredliga Schweiz. Här finns också debatten om förbud mot kosherslakt och synen på medborgerliga rättigheter. Främst handlar boken dock om allt det som speglas i romanpersonernas enskilda liv – allt det specifika och allt det allmänmänskliga. Berättelsen om den starka matriarken som till slut drabbas av åldersdemens hör till släktens liv, och det gör också berättelsen om mannen som tror att han skall vinna fördelar genom att låta döpa både sig själv och sin son, men bara skapar en stor vilsenhet.

Visst kan man lära sig lite om europeisk närhistoria genom att läsa Meijers. Ändå är boken inte i första hand att betrakta som en historisk roman. Det är en mänsklig roman, och därför mänskligt komplicerad. En av de bäst porträtterade figurerna, Chanele, skulle troligen säga ”Var i Schulchan orech står det att det skall vara enkelt?” Enkelt är det inte, men inte heller svårläst.

För den som inte kan läsa den på tyska istället utan, precis som jag, behöver den svenska översättningen, finns Meijers tyvärr inte i bokhandeln längre. Leta därför på Bokbörsen eller hos Antikvariat.net, eller på biblioteket. Det är en bok som är väl värd besväret.