Jag har varit svag för Mary Shelleys Frankenstein sedan jag läste den första gången, vilket bör ha varit någon gång i 20-årsåldern. Det är en bok jag återvänder till då och då, en klassiker som är riktigt bra underhållningslitteratur och samtidigt innehåller väldigt mycket att tänka på. När jag så, på bokmässan 2014, hörde Merete Mazzarella tala om sin bok om Mary Shelley och Frankenstein, var den ett givet inköp.

Innan jag kommer till Mazzarellas bok, en tillbakablick på den rekommendation av just Frankenstein som jag förstås hunnit med bland drygt tjugo års bokrekommendationer.

Ur bokhyllan : Frankenstein (Frankenstein) av Mary Shelley

Frankenstein är en klassiker som övergått till myt, till att bli en del av vårt kollektiva undermedvetna. Redan dess tillkomst under en resa till Alperna, först som en sorts sällskapslek mellan Mary Shelley, hennes make poeten Percy B Shelley och Byron, är i sig en historia väl i linje med senromantiken. Det är också författarens bakgrund; Mary Wollstonecraft Godwin var dotter till två författare och hennes mor Mary Wollstonecraft (hon med Vindication of the Rights of Woman, en av de tidigt aktiva feministerna) dog i barnsäng när hon föddes. Som ung hade hon (om man får tro myten) för vana att läsa moderns verk sittande på dennas grav och den unga Mary Godwin rymde så småningom med poeten Shelley som hon levde med i flera år innan de gifte sig.

Denna mytologi går inte att bortse från när man läser Frankenstein. (Som biografiskt relaterad kuriositet kan man notera att så gott som alla personer i romanen är moderlösa.) Däremot bör man lägga ifrån sig myten om den galne vetenskapsmannen när man öppnar boken. Frankenstein är nämligen tragisk, en skapare som inte kan hantera sin skapelse. Han får själv använda bilden att han är gud och monstret (”varelsen” kallas han oftast) Adam. Fast Victor Frankenstein är mer av en Faust utan hjälpande gud än av gud. Han lider i högsta grad av sitt verks konsekvenser.

Även monstret, som inte ens har ett namn och som är så skräckinjagande ful att han aldrig får tillfälle att visa sitt goda hjärta, får läsaren se inifrån. Vilket blir så medryckande att man lätt överser med romanens tämligen orimliga komposition. Monstrets berättelse blir en kärna i romanen. Den omges av Victor Frankensteins skildring, som i sin tur återges av polarforskaren Waltons. En komposition i tre koncentriska cirklar.

Visserligen går det att analysera Frankenstein länge, i förhållande till senromantikens idéer, som del av den gengre som kallats ”gothic” eller som samhällskritik. Men det finns ett än bättre skäl att läsa den – det är just en sällsynt medryckande historia, en bok det bokstavligen är svårt att lägga ifrån sig.

Trots att jag inte brukar tycka om utpräglat biografiska läsningar av skönlitteratur, halkar jag som synes själv in på det spåret. Det är svårt att motstå. Samtidigt som Frankenstein är en så oerhört bra roman, är också författarens eget liv så intressant att det är svårt att inte glida över på den saken.

Merete Mazzarella gör i sin Själens nattsida : om Mary Shelley och hennes Frankenstein en uttalad sammansmältning av biografi och monografi om romanen Frankenstein. Dessutom kryddar hon med utvikningar till allt vad populärkulturen gjort med varelsen / monstret, och i någon mån också med Victor Frankenstein. Det blir mycket att få in på sidorna. Inget av det känns väl direkt revolutionerande, men sammanställningen av olika aspekter är välgjord och intressant. Det blir en sorts populariserad litteraturvetenskap blandad med högaktuellt skvaller från tidigt 1800-tal.

En sak som hon tar fasta på är hur varelsen, till skillnad från Frankenstein själv, förstår vikten av mänskliga relationer. Han vet vad hans skapare inser först när det är för sent, att det värsta man kan göra en människa inte är att döda honom, utan att hitta och döda alla dem han älskar.

Visserligen kan jag sakna en del saker i Mazzarellas bok, inte minst någonting om de myter som Mary Shelley byggde vidare på. Det är ändå en trevlig sammanfattning hon ger, väl värd en lässtund för var och en som tycker om Frankenstein. För att inte tala om att det är ett utmärkt tillfälle att påminna om att alla som inte läst själva Frankenstein behöver göra det, även om de ännu inte vet om att de behöver det.

Svensk upplaga av Frankenstein kan bland annat köpas från CDON, Bokus eller hos Adlibris
Merete Mazzarellas Själens nattsida kan också köpas från CDON, Bokus eller Adlibris.