Min senaste bokrekommendation i Mensa Sveriges tidning Legatus Mensae handlar om Är svensken människa?.

Ur bokhyllan: Är svensken människa? av Henrik Berggren och Lars Trägårdh

En bok som förklarar den svenska modellen med utgångspunkt i litteratur och filosofi. En bok som diskuterar hur en tydligt stark stat kan vara en föruttsättning för individens frihet. En bok som gör en historisk genomgång och söker det som är utmärkande för just det svenska samhället. Någonting ditåt, det vill säga allt detta och lite till, är boken Är svensken människa?

Det börjar hos Rousseau och hos Almquist, för att fortsätta till Kant, liksom såväl till Strindberg och Lagerlöf som till makarna Myrdal. Dessutom gör författarna kontinuerliga jämförelser mellan Sverige, Tyskland och USA, som exempel på olika andra sätt att förhålla sig till gemenskap och oberoende. En bärande tes är att den svenska betoningen av den enskilda människans oberoende gentemot släkt, skrå och församling långt ifrån är något nytt påfund.

Resultatet är en bok som innehåller mycket, vad gäller både information och resonemang. Man behöver långt ifrån alltid hålla med författarna för att finna den intressant. Det räcker gott med att vilja förstå sitt eget samhälle lite bättre. Är svensken människa? är en bok som får läsaren att vilja fortsätta tänka.

Är svensken människa? kan bland annat kan köpas från CDON, Bokus eller Adlibris.