Läslistan från april.

B Evaristo: Girl, Woman, Other
L E Flynn: The Girls Are All So Nice Here
Yoann & Vehlmann: Helgalna äventyr med Spirou
F Salten: Bambi
A Bechdel: The Secret to Superhuman Strenght
F Melchor: Paradais
Spirou, défenseur des droits de l’homme
A-H Laestadius: Stöld
A Nothomb: Les Aérostats
G Wetterberg: Ingenjörerna