Läslistan för september.

V Kutscher: Den stumma döden
S Avalone: Stål
M Pryce: Aberystwith Mon Amour
C Cilgin Witzell: Vår tids slut
H Berggren: Landet utanför 1939-1940
J Fforde: The Constant Rabbit
S Labelle: Retro comics pack

Berggrens bok om Sverige under kriget förtjänar ett särskilt omnämnande. Den är ett exempel på sällsynt väl berättad populärshistoria, och jag sällar mig till de många läsare som ivrigt hoppas på att författaren skall fortsätta det projektet.