En ledarskapsbok inriktad på de perspektiv man får av att lära känna hjärnans funktioner, det låter onekligen som någonting för mensaner, och därmed en bok som jag skulle tycka om att recensera. I Våga leda med hjärnan får man först en mycket kort genomgång av vad författaren anser är centralt från populariserad hjärnforskning, följt av ett antal kapitel med tämligen konkreta råd om hur dessa kunskaper kan nyttjas i en chefsposition.

Första delen kan tyckas lite väl översiktlig, men det får man överse med i sammanhanget. Det är trots allt inte en lärobok om hjärnfunktioner. I den betydligt längre del som faktiskt handlar om ledarskap blir flytet också genast betydligt bättre. Där får man sig till livs saker som kanske inte är så revolutionerande, men som känns högst praktiska. Allt från att ledaren inte riktigt kan vara en i flocken på lika villkor, till hur man manövrerar för att minska stress hos sina medarbetare. Inte minst finns en uppräkning av knep för att bli en modigare ledare. Det blir många konkreta exempel, och troligen kan de flesta hitta något matnyttigt i denna bok, även om den inte ger några stora aha-upplevelser.

Allt detta kombineras med en genomgående lätt ton och enkelt språk. Lite väl många citat på engelska insprängda i den svenska texten, men i övrigt blir det behagligt lättläst. Så om man är ute efter en bok om ledarskap, är Våga leda med hjärnan inte någon dålig kandidat.

Våga leda med hjärnan kan bland annat kan köpas från CDON, Bokus eller Adlibris.